Biuletyn

"Ziemia Zaborska"
Ukazał się drukiem kolejny numer biuletynu "Ziemia Zaborska".
Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.