O ZTN

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 5 listopada 2007 roku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy.

Istotne numery
KRS:
0000291352
REGON:
220531276
NIP:
555-205-79-05
Nr konta:
56 8144 0005 2005 0502 4607 0001
Bank Spółdzielczy w Koronowie
Oddział w Brusach 
ul. Gdańska 18
Adres:
Zaborskie Towarzystwo Naukowe
89-632 Brusy
ul. Dworcowa 18
tel. 791 764 247

korespondencję prosimy kierować pod adres:
89-632 Brusy
ul. Armii Krajowej 1

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.