Aktualności

NOWOŚCI - 2022-09-08 09:47:37

Walne zebranie 2022


Zarząd Zaborskiego Towarzystwa Naukowego serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 16 września 2022 roku (piątek) w siedzibie Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1 . Pierwszy termin o godz. 17.00, a drugi o godzinie 17.15.


Galeria "Oczko" - 2022-09-05 09:14:05

Zaproszenie na wystawę poplenerową


Joanna i Sławomir Mankiewicz

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

zapraszają do Galerii Oczko w Męcikale na wystawę obrazów artystów biorących udział w XVIII Ogólnopolskim Plenerze Artystycznym Męcikał 2022 i obrazów dzieci uczestniczących w warsztatach plastycznych w Galerii Oczko w Męcikale w czasie trwania ogólnopolskiego pleneru

Galeria "Oczko" - 2022-06-20 13:17:25

Zaproszenie na warsztaty plastyczne


Galeria Oczko w Męcikale ul. Długa 10
ZAPRASZA DZIECI na Warsztaty Plastyczne
26 lipca 2022 we wtorek 9.00 – 13.00.
Dzieci będą mogły skorzystać z porad Artystów biorących udział w XVIII Ogólnopolskim Plenerze Artystycznym Męcikał 2022.
W programie malowanie, lepienie w glinie,
ognisko z kiełbaską.
Kto ma niech przyniesie swoje pędzle.
Zapewniamy glinę ceramiczną, farby, podobrazia i sztalugi dla dzieci do pracy twórczej.
Warsztaty są bezpłatne – warto skorzystać!
Zgłoszenia za pomocą sms a (wiek oraz imię i nazwisko dziecka i opiekuna, miejsce zamieszkania). Informacja zwrotna również sms em. Numer telefonu 889088414. Ilość miejsc ograniczona.
*Zadanie dofinansowane przez Gminę Brusy
*Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusac

NOWOŚCI - 2022-06-14 10:44:22

Festyn ekologiczny w Bytowie


Dnia 6 czerwca 2022r. odbył się Festyn Ekologiczny w Bytowie w związku z realizacją projektu pn. " POWIAT BYTOWSKI ZIELONYM POWIATEM". Celem festynu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu bytowskiego. Jako Zaborskie Towarzystwo Naukowe wystawiliśmy stoisko z przewodnikami tj. " Szlak Anny Łajming " czy " Szlak Zbrzycy", biuletynami naszego wydawnictwa Ziemii Zaborskiej oraz łamigłówkami o tematyce ekologicznej dla najmłodszych. Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci. 

Konkurs o Kulika Wielkiego - 2022-04-13 10:51:29

Życzenia wielkanocne


Konkurs o Kulika Wielkiego - 2022-03-27 17:41:12

XIV konkurs ornitologiczny o Kulika Wiekiego


NOWOŚCI - 2022-03-01 08:30:28

Nieodpłatna pomoc prawna w Brusach dla Uchodźców z Ukrainy


W punkcie nieopdłatnych porad prawnych i obywatelskich w Brusach istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w języku rosyjskim. Rejestracja pod numerem telefonu 791 530 803.

NOWOŚCI - 2022-03-01 08:14:06

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce Комунікація для біженців війни з України та українців, які проживають в Польщі


W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”). Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W sposób oczywisty oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości zbiera informacje na temat dostępności we wszystkich punktach pomocy usług nieodpłatnej pomocy świadczonej w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim oraz prowadzi prace nad możliwością zwiększenia specjalistycznych dyżurów z zakresu prawa cudzoziemców w punktach nieodpłatnej pomocy. Szczegółowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy znajdują się w informatorze, który zawiera podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy.

Informator - język polski.docx

 

У зв’язку зі зростанням напливу біженців від війни на територію Республіки Польща з України, яка захищається від російського вторгнення, Міністерство Юстиції Польщі зазначає, що до диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система безоплатної допомоги, яка діє відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р. про безоплатну правову допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти (Вісник законів 2021 року, ст. 945, далі: «Закон»). Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на допомогу.

Очевидно, що пропозиція безкоштовної системи доступна в першу чергу людям, які володіють польською мовою. Однак не суперечить положенням Закону відвідування пункту за допомогою перекладача, а також надання консультацій за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Наразі Міністерство Юстиції Польщі збирає інформацію про наявність послуг безкоштовної допомоги українською, російською та англійською мовами у всіх пунктах допомоги, працює над можливістю збільшення робочого часу спеціаліста у сфері прав іноземців у пунктах безоплатної допомоги. Детальну інформацію про систему безкоштовної допомоги можна знайти в інформаційному буклеті, який містить основні відомості про те, як отримати допомогу.

Інформатор – ураїньською.docx

Biuletyn Ziemia Zaborska - 2022-01-28 00:00:00

Ziemia Zaborska nr 14


Zaborskie Towarzystwo Naukowe informuje, że ukazał się kolejny numer biuletynu Ziemia Zaborska nr 14/ 2021. Bezpłatne egzemplarze dostępne są w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Armii Krajowej 1 ( budynek przy stadionie )

NOWOŚCI - 2021-12-21 10:44:58

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska w 2022 roku


Zaborskie Towarzystwo Naukowe w 2022 roku prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej:

<<   <    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]    >   >>
Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.