XVI konkurs botaniczny o Złote Kocanki Piaskowe

Konkurs o Złote Kocanki

- 2019-03-22 08:00:35

XVI ZABORSKI KONKURS EKOLOGICZNY 
O ZŁOTE KOCANKI PIASKOWE

ORGANIZATORZY

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Zaborski Park Krajobrazowy

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach

 CELE KONKURSU 

  1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat flory Kaszub.
  2. Umiejętność rozpoznawania gatunków roślin naczyniowych.

 WARUNKI UCZESTNICTWA 

  1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych (klasy 7 i 8), klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  2. Każda szkoła może wystawić do Konkursu maksymalnie 5 uczniów.
  3. W celu przystąpienia do Konkursu należy zgłosić Uczestników do dnia 11 kwietnia 2019 r., na adres: Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, tel./fax. 52 398 24 55 lub e-mail zbig.agnostos@wp.pl.

 Początek konkursu: 25 kwietnia 2019 roku o godz. 10.40 w Kaszubskim LO w Brusach, ul. Ogrodowa 2

 PRZEBIEG KONKURSU

 Konkurs przebiega w dwóch etapach:

ETAP I - eliminacje

Polega na rozpoznaniu 50 gatunków roślin naczyniowych, na podstawie zdjęć prezentowanych w programie multimedialnym. Zdjęcie każdej rośliny zaopatrzone jest w cztery proponowane nazwy w języku polskim, z których należy wybrać jedną poprawną.

Do finału kwalifikuje się 15 osób, które uzyskały największą ilość punktów.

ETAP II - finał

Etap II polega na samodzielnym opisaniu 30 gatunków roślin naczyniowych na podstawie zdjęć prezentowanych w programie multimedialnym.

Zwycięzcami są osoby, które uzyskały największą ilość punktów w obu etapach.

KONKURS NA MISTRZA SYSTEMATYKI

Konkurencja dodatkowa (tylko dla osób chętnych, które przeszły do finału) polegająca na klasyfikowaniu gatunków roślin prezentowanych w finale do odpowiednich rodzin (wg proponowanej systematyki Szweykowska A., Szweykowski J. 2000).
Zestawy pytań do każdego etapu przygotowują Organizatorzy. Lista gatunków roślin wraz z ich przyporządkowaniem do rodzin, obowiązująca do rozpoznania w czasie konkursu stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

Uczestnicy przygotowują się w oparciu o ogólnie dostępne przewodniki oraz klucze do oznaczania roślin, a także materiały publikowane na stronie www.ztn.com.pl (galeria zdjęć „Złote Kocanki Piaskowe”).

Pytania należy kierować do Zbigniewa Gierszewskiego – tel. 692 240 171 lub e-mail:zbig.agnostos@wp.pl.

NAGRODY

Zwycięzcy każdego z etapów konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy.


Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.