Mały Mistrz Obserwacji Przyrody 2018

Mały Mistrz Obserwacji Przyrody

- 2018-10-17 10:51:58

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach realizuje projekt pn. "Mały Mistrz Obserwacji Przyrody" finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Koszt kwalifikowalny zadania wynosi 4.490,00 zł.  

Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 4.000,00 zł.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych z całej Gminy Brusy zostaną nauczone rozpoznawać 20 gatunków popularnych roślin kwitnących. Uwzględniona zostanie podstawowa wiedza na temat gatunków użytkowych, leczniczych i chronionych oraz zależności ekologiczne między roślinami a owadami.
Dzieci w wieku 6 lat szczególnie wrażliwe są na przekaz obrazowy. Dzięki nowoczesnym formom prezentacji obiektów przyrodniczych i zajęciom plastycznym prowadzonym metodą warsztatową i konkursową, będą w sposób efektywny rozwijać swoją wiedzę przyrodniczą. W tym wieku najlepszym sposobem sprawdzenia przyswojonej wiedzy jest zadany rysunek tematyczny (przy czym wykorzystuje się naturalną chęć ekspresji graficznej w wieku przedszkolnym),Dzieci zostaną wyposażone w materiały rysunkowe.
Podsumowująca wystawa zgromadzi prace wszystkich uczestników.


Więcej informacji na stronie  www.wfosigw.gda.pl


Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 


Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.