Nieodpłatna pomoc prawna nie tylko w Brusach

Nieodpłatna pomoc prawna

- 2016-01-07 10:23:23

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1255) powiaty realizują od dnia 1 stycznia 2016 roku zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W Powiecie Chojnickim działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w:


1) Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a (biuro zlokalizowane w budynku Eksperymentarium) - porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.      

                        Harmonogram: poniedziałek – piątek  10.00-14.00. 

2) Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a  (biuro zlokalizowane w budynku Eksperymentarium)  – porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.     

                        Harmonogram:  poniedziałek – piątek  14.00-18.00. 

3) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku, ul. Dworcowa 15 - porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.    

4) Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1 – punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe
                                          
                           Harmonogram:  poniedziałek, środa     8.00- 12.00
                                                  wtorek                      13.00- 17.00
                                                  czwartek, piątek          7.00- 11.00 


Zaborskie Towarzystwo Naukowe prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  w powiatach województwa pomorskiego:
- Miasto Słupsk
- Powiat Słupski
- Powiat Bytowski
- Powiat Pucki
- Powiat Starogardzki
- Powiat Tczewski

oraz w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego:
- Miasto Toruń
- Powiat Włocławski
- Powiat Golubsko-Dobrzyński
- Powiat Grudziądzki
- Powiat Świecki
- Powiat Tucholski


1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach dot. punktów a i b z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

a) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.