XIII Zaborski Konkurs Ekologiczny o Złote Kocanki Piaskowe

Konkurs o Złote Kocanki

- 2016-03-10 08:41:28

REGULAMIN

XIII ZABORSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

O „ZŁOTE KOCANKI PIASKOWE”

 

 

I.                    ORGANIZATORZY

 

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Zaborski Park Krajobrazowy

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach

 

 1. II.                  CELE KONKURSU

 

 1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat flory Kaszub.
 2. Umiejętność rozpoznawania gatunków roślin naczyniowych.

 

 1. III.                WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Każda szkoła może wystawić do Konkursu maksymalnie 5 uczniów.
 3. W celu przystąpienia do Konkursu należy zgłosić Uczestników do dnia 4 kwietnia 2016 r., do godziny 15.00 na adres: Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, 89-632 Brusy, ul. Ogrodowa 2, tel./fax. 52 398 24 55 lub e-mail zbig.agnostos@wp.pl.

 

 1. IV.               PRZEBIEG KONKURSU

 

            Konkurs rozpocznie się 15 kwietnia o godz. 10.40 w Kaszubskim LO w       Brusach, ul. Ogrodowa 2.

 

 1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 

 1. ETAP I - eliminacje

 

Etap I polega na rozpoznaniu 50 gatunków roślin naczyniowych, na podstawie zdjęć prezentowanych w programie multimedialnym. Zdjęcie każdej rośliny zaopatrzone jest w cztery proponowane nazwy w języku polskim, z których należy wybrać jedną poprawną.

Do finału kwalifikuje się 15 osób, które uzyskały największą ilość punktów.

 

 1. ETAP II - finał

Etap II polega na samodzielnym rozpoznawaniu 30 gatunków roślin naczyniowych na podstawie zdjęć prezentowanych w programie multimedialnym.

Zwycięzcami są osoby, które uzyskały największą ilość punktów w obu etapach.

 

KONKURS NA MISTRZA SYSTEMATYKI

Konkurencja dodatkowa (tylko dla osób chętnych, które przeszły do finału) polegająca na klasyfikowaniu gatunków roślin prezentowanych w finale do odpowiednich rodzin (wg proponowanej systematyki Szweykowska A., Szweykowski J. 2000).

 

2. Zestawy pytań do każdego etapu przygotowują Organizatorzy. Lista gatunków roślin wraz z ich przyporządkowaniem do rodzin, obowiązująca do rozpoznania w czasie konkursu stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

Uczestnicy przygotowują się w oparciu o ogólnie dostępne przewodniki oraz klucze do oznaczania roślin, a także materiały publikowane na stronie www.ztn.com.pl (galeria zdjęć „Złote Kocanki Piaskowe 2014”).

 

Zapytania należy kierować do Zbigniewa Gierszewskiego – tel. 692 240 171 lub e-mail:zbig.agnostos@wp.pl.

 

 1. V.                 NAGRODY

 

Zwycięzcy każdego z etapów konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

 

 1. VI.               OCENIANIE

 

Za każdą poprawnie podaną odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 punkt. W przypadku podania przez Uczestnika tylko poprawnej nazwy rodzajowej przyznawane jest 0,5 punktu.

 

 1. VII.             OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU

 

Do obowiązków Organizatora Konkursu należy poinformowanie nauczycieli szkół o Konkursie, przygotowanie testów, organizacja Konkursu oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem.

 

 1. VIII.           LITERATURA

 

-       klucze i przewodniki do oznaczania roślin naczyniowych;

-       Szweykowska A., Szweykowski J. 2000. Botanika, t. II Systematyka, Wydawnictwo Naukowe PWN.


Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.