II Konkurs krajoznawczy

NOWOŚCI

- 2015-09-07 11:59:11

II POWIATOWY KONKURS KRAJOZNAWCZY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

"ZNAM SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ"

II POWIATOWY KONKURS KRAJOZNAWCZY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

"ZNAM SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ"Konkurs powiatowy odbędzie się 17 października 2015 r. (sobota) w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach, ul. Ogrodowa 2.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie/dostarczenie zgłoszeniowego z listą uczestników do 1 października 2015 r. (czwartek) na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

ul. Kościerska 11

89-604 Chojnice

lub drogą elektroniczną: kjaruszewski67@wp.pl

 

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące

ul. Ogrodowa 2

89-632 Brusy

lub drogą elektroniczną: zbig.agnostos@wp.plOrganizatorami konkursu dla uczniów z terenu powiatu chojnickiego są:

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Zaborski Park Krajobrazowy

Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące

W załączeniu przesyłamy testy z I Konkursu Krajoznawczego. Galeria zdjęć wykorzystanych w tym konkursie jest dostępna na stronie www.ztn.com.pl.Serdecznie zapraszamy do udziału!

 REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO

"ZNAM SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ"

1. Cele konkursu:

a) rozwijanie zainteresowań regionalistycznych, szczególnie z zakresu przyrody, geografii i historii powiatu chojnickiego,

b) doskonalenie umiejętności praktycznego rozpoznawania obiektów przyrodniczych, historycznych i kulturowych,

c) utrwalanie wartości związanych z szacunkiem dla małej ojczyzny i jej mieszkańców.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu chojnickiego. Każda szkoła może zgłosić max. 3 uczestników.

3. Konkurs jest dwuetapowy.

Etap I (eliminacje) polega na samodzielnym rozpoznaniu 40 obiektów przyrodniczych, topograficznych, budowlano-architektonicznych, historycznych bądź kulturowych na podstawie zdjęć prezentowanych w programie multimedialnym.

Do finału kwalifikuje się 10 uczestników, którzy rozpoznali najwięcej obiektów.

Etap II (finał) polega na rozpoznawaniu 10 obiektów prezentowanych w programie multimedialnym oraz rozwiązaniu testu przygotowanego przez Jury. Test składać się będzie z 20 zadań zamkniętych (z 4 proponowanymi odpowiedziami) dotyczących przyrody, geografii, historii, kultury powiatu chojnickiego.

W przypadku uzyskania przez finalistów równej liczby punktów Jury przeprowadzi dogrywkę.

Ewentualna dogrywka będzie miała formę serii pytań zadawanych przez członków Jury na podstawie opracowanego wcześniej Banku Pytań.

4. Program multimedialny i zestawy pytań przygotowują Organizatorzy. Treści zadań konkursowych ściśle związane są z 4 zagadnieniami: przyrodą, geografią, historią oraz kulturą i sztuką ziemi chojnickiej i zaborskiej /powiatu chojnickiego/.

5. Dla finalistów konkursu Organizatorzy przewidzieli nagrody, zaś dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

6. Konkurs ma charakter powiatowy, dlatego jego laureaci mogą uzyskać stosowny wpis na świadectwie oraz punkty w postępowaniu kwalifikacyjno-rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych.

7. Organizatorzy nie polecają konkretnej literatury przedmiotu, pozostawiając pełną swobodę w tym zakresie nauczycielom biologii, geografii czy historii.

8. Decyzje Jury powołanego przez Organizatorów są ostateczne.Organizatorzy: ZTN, ZPK i ChTPN

TESTY Z I KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO
http://www.ztn.com.pl/files_wyd/107_Testy%20z%20I%20konkursu%20krajoznawczego.doc

KLUCZ DO TESTU Z I KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO
http://www.ztn.com.pl/files_wyd/106_I%20Konkurs%20krajoznawczy%20klucz%20do%20testu.doc


Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.