Zaproszenie

NOWOŚCI

- 2015-09-30 14:21:17

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady wspólnotowe i mieszkaniowe do udziału w konkursie Narodowego Funduszu Ochronu Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”. 

Wnioski w konkursie mogą składać duże organizacje pozarządowe, posiadające odpowiedni budżet, wykwalifikowaną kadrę itp. - wszystkie te kryteria spełnia Zaborskie Towarzystwo Naukowe, które będzie składało wniosek do NFOŚiGW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 100% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 400 tys. zł. Przedsięwzięcie, na etapie składania wniosku, musi obejmować minimum 15 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich, rozłożonych obszarowo i różnorodnych tematycznie. Za lokalne ekologiczne inicjatywy uznaje się zgłaszane przez osoby indywidualne takie inicjatywy, które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców Gminy.

Zaborskie Towarzystwo Naukowe zamierza złożyć wniosek we współpracy z 7 gminami: Brusy, Czersk, Chojnice, Konarzyny, Dziemiany, Lipnica oraz z miastem Chojnice. Więcej informacji o konkursie na stronach NFOŚiGW.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Więcej informacji dostępne tutaj: Konkurs 2015

 

 

Zarząd Zaborskiego Towarzystwa Naukowego

 

 

 

 

ZTN: KRS 0000291352, 89-632 Brusy, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy, tel. 791 764 247, ztn@ztn.com.pl

Konto 56 8144 0005 2005 0502 4607 0001, Bank Spółdzielczy w Koronowie, www.ztn.com.pl


Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.