XII Zaborski Konkurs Ekologiczny o Złote Kocanki Piaskowe

Konkurs o Złote Kocanki

- 2015-03-13 10:59:14

17 kwietnia 2015 roku o 10.00 odbędzie sie już 12. konkurs botaniczny o Złote Kocanki Piaskowe w Kaszubskim LO w Brusach, ul. Ogrodowa 2. zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Materiały do konkursu znajduja sie w zakładce Galeria. Szczegółowe informacje w regulaminie.

REGULAMIN

XII ZABORSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO O „ZŁOTE KOCANKI PIASKOWE”

 

I.                    ORGANIZATORZY

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Zaborski Park Krajobrazowy

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach

 II.                  CELE KONKURSU

 Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat flory Kaszub.

 1. Umiejętność rozpoznawania gatunków roślin naczyniowych.

 III.                WARUNKI UCZESTNICTWA

 W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 1. Każda szkoła może wystawić do Konkursu maksymalnie 5 uczniów.
 2. W celu przystąpienia do Konkursu należy zgłosić Uczestników do dnia 1 kwietnia 2015 r., do godziny 15.00 na adres: Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, 89-632 Brusy, ul. Ogrodowa 2, tel./fax. 52 398 24 55 lub e-mail zbig.agnostos@wp.pl.

 IV.               PRZEBIEG KONKURSU

 Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 ETAP I - eliminacje

Etap I polega na rozpoznaniu 50 gatunków roślin naczyniowych, na podstawie zdjęć prezentowanych w programie multimedialnym. Zdjęcie każdej rośliny zaopatrzone jest w cztery proponowane nazwy w języku polskim, z których należy wybrać jedną poprawną.

Do finału kwalifikuje się 15 osób, które uzyskały największą ilość punktów.

 ETAP II - finał

Etap II polega na samodzielnym rozpoznawaniu 30 gatunków roślin naczyniowych na podstawie zdjęć prezentowanych w programie multimedialnym.

Zwycięzcami są osoby, które uzyskały największą ilość punktów w obu etapach.

KONKURS NA MISTRZA SYSTEMATYKI

Konkurencja dodatkowa (tylko dla osób chętnych, które przeszły do finału) polegająca na klasyfikowaniu gatunków roślin prezentowanych w finale do odpowiednich rodzin (wg proponowanej systematyki Szweykowska A., Szweykowski J. 2000).

2. Zestawy pytań do każdego etapu przygotowują Organizatorzy. Lista gatunków roślin wraz z ich przyporządkowaniem do rodzin, obowiązująca do rozpoznania w czasie konkursu stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

Uczestnicy przygotowują się w oparciu o ogólnie dostępne przewodniki oraz klucze do oznaczania roślin, a także materiały publikowane na stronie www.ztn.com.pl (galeria zdjęć „Złote Kocanki Piaskowe 2014”).

Zapytania należy kierować do Zbigniewa Gierszewskiego – tel. 692 240 171 lub e-mail:zbig.agnostos@wp.pl.

 V.                 NAGRODY

Zwycięzcy każdego z etapów konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

 VI.               OCENIANIE

Za każdą poprawnie podaną odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 punkt. W przypadku podania przez Uczestnika tylko poprawnej nazwy rodzajowej przyznawane jest 0,5 punktu.

 VII.             OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU

Do obowiązków Organizatora Konkursu należy poinformowanie nauczycieli szkół o Konkursie, przygotowanie testów, organizacja Konkursu oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem.

 VIII.           LITERATURA

-       klucze i przewodniki do oznaczania roślin naczyniowych;

-       Szweykowska A., Szweykowski J. 2000. Botanika, t. II Systematyka, Wydawnictwo Naukowe PWN.


Załącznik 1

 

Lista gatunków roślin obowiązujących na X Zaborskim Konkursie Ekologicznym

o „Złote Kocanki Piaskowe”

 


babkowate

 1. babka lancetowata
 2. babka zwyczajna

baldaszkowate

 1. barszcz zwyczajny
 2. marchew zwyczajna
 3. wąkrota zwyczajna

bażynowate

 1. bażyna czarna

bobrkowate

 1. bobrek trójlistkowy

bodziszkowate

 1. bodziszek cuchnący
 2. bodziszek błotny
 3. bodziszek krwisty
 4. bodziszek łąkowy
 5. iglica pospolita

dymnicowaty

 1. dymnica pospolita

dyniowate

 1. kolczurka klapowana

dziewięciornikowate

 1. dziewięciornik błotny

dziurawcowate

 1. dziurawiec zwyczajny

dzwonkowate

 1. dzwonek brzoskwiniolistny
 2. dzwonek okrągłolistny
 3. dzwonek rozpierzchły
 4. jasieniec piaskowy

fiołkowate

 1. fiołek leśny
 2. fiołek polny
 3. fiołek trójbarwny
 4. fiołek wonny

gązewnikowate

 1. jemioła pospolita

goździkowate

 1. bniec biały
 2. bniec czerwony
 3. czerwiec trwały
 4. firletka poszarpana
 5. goździk kartuzek
 6. goździk kropkowany
 7. gwiazdnica pospolita
 8. kąkol polny
 9. lepnica rozdęta
 10. łyszczec polny
 11. mydlnica lekarska
 12. rogownica polna
 13. sporek polny

gruboszowate

 1. rozchodnik ostry
 2. rozchodnik wielki

 

gruszyczkowate

 1. gruszyczka jednostronna
 2. korzeniówka pospolita
 3. pomocnik baldaszkowy

grzybieniowate

 1. grążel żółty
 2. grzybienie białe

jaskrowate

 1. jaskier jadowity
 2. jaskier ostry
 3. jaskier rozłogowy
 4. knieć błotna
 5. orlik pospolity
 6. przylaszczka pospolita
 7. zawilec gajowy
 8. zawilec żółty
 9. ziarnopłon wiosenny

komosowate

 1. komosa biała

konopiowate

 1. chmiel zwyczajny

kosaćcowate

 1. kosaciec żółty

krwawnicowate

 1. krwawnica pospolita

krzyżowe

 1. chroszcz nagołodygowy
 2. pyleniec pospolity
 3. rzeżucha gorzka
 4. rzeżucha łąkowa
 5. rzeżusznik piaskowy
 6. stulisz lekarski
 7. tasznik pospolity
 8. tobołki polne
 9. wiosnówka pospolita

liliowate

 1. czworolist pospolity
 2. konwalia majowa
 3. konwalijka dwulistna
 4. śniedek baldaszkowy
 5. złoć żółta

lobieliowate

 1. lobelia jeziorna

łączeniowate

 1. łączeń baldaszkowych

makowate

 1. glistnik jaskółcze ziele
 2. mak piaskowy
 3. mak polny
 4. mak wątpliwy

marzanowate

 1. przytulia błotna
 2. przytulia czepna
 3. przytulia pospolita
 4. przytulia właściwa
 5. przytulia wonna

motylkowate

 1. cieciorka pstra
 2. komonica zwyczajna
 3. koniczyna biała
 4. koniczyna łąkowa
 5. koniczyna polna
 6. lucerna siewna
 7. łubin trwały
 8. nostrzyk biały
 9. nostrzyk żółty
 10. przelot pospolity
 11. robinia akacjowa
 12. wyka drobnokwiatowa
 13. wyka kosmata
 14. wyka ptasia
 15. wyka wąskolistna
 16. żarnowiec miotlasty

niecierpkowate

 1. niecierpek drobnokwiatowy
 2. niecierpek gruczołowaty

obrazkowate

 1. czermień błotna
 2. tatarak zwyczajny

oliwkowate

 1. ligustr pospolity

pałkowate

 1. pałka szerokolistna
 2. pałka wąskolistna

pierwiosnkowate

 1. okrężnica bagienna
 2. pierwiosnek lekarski
 3. siódmaczek leśny
 4. tojeść bukietowa
 5. tojeść pospolita

pokrzywowate

 1. pokrzywa zwyczajna

powojowate

 1. powój polny

przewiertniowate

 1. bez czarny
 2. kalina koralowa

psiankowate

 1. psianka słodkogórz

rdestnicowate

 1. rdestnica pływająca

rdestowate

 1. rdest ptasi
 2. rdest wężownik
 3. rdest ziemnowodny
 4. szczaw lancetowaty
 5. szczaw polny
 6. szczaw rozpierzchły
 7. szczaw tępolistny

rosiczkowate

 1. rosiczka długolistna
 2. rosiczka okrągłolistna

różowate

 1. czeremcha zwyczajna
 2. głóg jednoszyjkowy
 3. kuklik zwisły
 4. pięciornik gęsi
 5. pięciornik kurze ziele
 6. pięciornik srebrny
 7. poziomka pospolita
 8. rzepik pospolity
 9. siedmiopalecznik błotny
 10. wiązówka błotna

rzęsowate

 1. rzęsa drobna

skalnicowate

 1. skalnica ziarenkowata
 2. śledziennica skrętolistna

storczykowate

 1. kukułka szerokolistna

szakłakowate

 1. kruszyna pospolita

szczawikowate

 1. szczawik zajęczy

szczeciowate

 1. szczeć pospolita
 2. świerzbnica polna

szorstkolistne

 1. farbownik lekarski
 2. krzywoszyj polny
 3. nawrot polny
 4. niezapominajka błotna
 5. żmijowiec zwyczajny
 6. żywokost lekarski

ślazowate

 1. ślaz dziki
 2. ślaz zaniedbany
 3. ślaz zygmarek

trawy

 1. kupkówka pospolita
 2. szczotlicha siwa
 3. wyczyniec łąkowy
 4. życica trwała

trędownikowate

 1. dziewanna pospolita
 2. lnica pospolita
 3. przetacznik bluszczykowy
 4. przetacznik ożankowy
 5. przetacznik trójlistkowy
 6. pszenic gajowy
 7. pszeniec zwyczajny
 8. szelężnik większy

trzmielinowate

 1. trzmielina zwyczajna

turzycowate

 1. oczeret jeziorny
 2. przygiełka biała
 3. wełnianka pochwowata
 4. wełnianka wąskolistna

wargowe

 1. bluszczyk kurdybanek
 2. czyściec błotny
 3. gajowiec żółty
 4. głowienka pospolita
 5. jasnota biała
 6. jasnota plamista
 7. jasnota purpurowa
 8. jasnota różowa
 9. macierzanka piaskowa
 10. mięta polna
 11. poziewnik miękkowłosy
 12. poziewnik pstry
 13. tarczyca pospolita

wiesiołkowate

 1. czartawa drobna
 2. wierzbownica kosmata
 3. wierzbówka kiprzyca

wrzosowate

 1. bagno zwyczajne
 2. borówka brusznica
 3. borówka czernica
 4. modrzewnica zwyczajna
 5. wrzos zwyczajny
 6. żurawina błotna

złożone

 1. bylica piołun
 2. bylica polna
 3. bylica zwyczajna
 4. chaber bławatek
 5. chaber driakiewnik
 6. cykoria podróżnik
 7. jastrun właściwy
 8. jastrzębiec kosmaczek
 9. kocanki piaskowe
 10. krwawnik pospolity
 11. maruna bezwonna
 12. ostrożeń błotny
 13. ostrożeń polny
 14. ostrożeń warzywny
 15. podbiał pospolity
 16. rumianek bezpromieniowy
 17. rumianek polny
 18. sadziec konopiasty
 19. starzec błotny
 20. starzec jakubek
 21. starzec zwyczajny
 22. stokrotka pospolita
 23. uczep zwisły
 24. wrotycz pospolity
 25. żółtlica drobnokwiatowa
 26. żółtlica owłosiona

żabieńcowate

 1. strzałka wodna
 2. żabieniec babka wodna

żabiściekowate

 1. osoka aloesowata
 2. żabiściek pływający

 


Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.