Ptaki wodne pod opieką pomorskich leśników i ornitologów

Lokalny Program Ekologiczny

- 2013-09-25 10:00:00

Na terenie Nadleśnictw Rytel, Przymuszewo, Osusznica oraz Lipusz, członkowie Zaborskiego Towarzystwa Naukowego oraz leśnicy zrealizowali projekt ochrony czynnej ptaków wodnych, w ramach którego wywieszono 416 budek przeznaczonych dla gągołów, krzyżówek oraz nurogęsi. 

Ptaki te zasiedlają obszerne dziuple nad wodami, a w przypadku ich braku szukają schronień na ziemi, gdzie ich lęgi narażone są na plądrowanie przez drapieżniki takie jak norki amerykańskie, lisy i kuny.

Wiele drzewostanów otaczających kaszubskie jeziora zostało posadzonych w trakcie zakrojonych na wielką skalę powojennych zalesień. Są to wciąż drzewostany młode, w których nie ma wystarczającej liczby schronień dla tych ptaków. Ponadto jeziora lobeliowe i dystroficzne często pozbawione są także szuwarów, w których gnieżdżą się krzyżówki. 

Gdy do tego stanu dodać występowanie inwazyjnych gatunków drapieżników, takich jak norki amerykańskie, a w niektórych rejonach kraju także szopów praczy, można skonstatować, że sytuacja dla ptaków wodnych rysuje się nieciekawie. I rzeczywiście zarówno ornitolodzy jak i leśnicy, myśliwi zauważają spadek liczebności wielu gatunków ptaków związanych z wodą. 

Taki stan rzeczy był powodem podjęcia współpracy pomiędzy Zaborskim Towarzystwem Naukowym a  leśnikami na niwie ochrony czynnej tych zwierząt. 

Wywieszone budki zostały wykonane w szczególnie staranny sposób oraz otrzymały innowacyjne zabezpieczenia utrudniające drapieżnikom dostanie się do ich wnętrza i splądrowanie lęgów, co prawie zawsze ma miejsce gdy budki sa źle zabezpieczone. Skuteczność zabezpieczeń była przez kilka miesięcy testowana w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku pod Bydgoszczą, gdzie w zagrodzie z ciekawskimi kunami, do zawieszonej tam budki wykładano pokarm. 

Dopiero po pomyślnych testach konstrukcji zabezpieczeń, budki zostały wywieszone w lasach nad wybranymi jeziorami. W celu oceny liczebności ptaków i efektów przyrodniczych zrealizowanego projektu, członkowie Zaborskiego Towarzystwa Naukowego wraz z pomorskimi leśnikami rokrocznie monitorują liczebność ptaków wodnych na terenie kilku nadleśnictw. 

Projekt: „Zabezpieczenie dwóch obszarów Natura 2000: „Wielki Sandr Brdy” i „Bory Tucholskie” poprzez poprawę stanu zachowania przedmiotów ochrony.”, został w 85% sfinansowany z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za pośrednictwem LGR Morenka.


Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.