X Zaborski Konkurs Ekologiczny o "Złote Kocanki Piaskowe"

Lokalny Program Ekologiczny

- 2013-02-27 00:00:00

Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Zaborski Park Krajobrazowy oraz Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące zapraszają do udziału w X Zaborskim Konkursie Ekologicznym "O Złote Kocanki Piaskowe".

X ZABORSKI KONKURS EKOLOGICZNY O „ZŁOTE KOCANKI PIASKOWE” odbędzie się 12 kwietnia 2013 roku o godz. 10.30.

w Kaszubskim LO w Brusach

Organizatorzy:

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Zaborski Park Krajobrazowy

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące

  1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  2. Każda szkoła może wystawić do Konkursu maksymalnie 5 uczniów.
  3. W celu przystąpienia do Konkursu należy zgłosić Uczestników do dnia 29 marca 2013 r., do godziny 15.00 na adres: Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, 89-632 Brusy, ul. Ogrodowa 2, tel./fax. 52 398 24 55 lub e-mail zbig.agnostos@wp.pl.

Uczestnicy przygotowują się w oparciu o ogólnie dostępne przewodniki oraz klucze do oznaczania roślin, a także materiały publikowane na stronie www.ztn.com.pl (galeria zdjęć – aktualizacja 2011). Tamże (zakładka Konkurs o Złote Kocanki) i na www.klo.brusy.pl (aktualności str. 3, 6, 9) relacja z poprzednich konkursów.

Dostępna jest również płyta CD pt. „Złote Kocanki Piaskowe” – aktualizowana w lutym 2013 r., która zawiera przykładowe zdjęcia gatunków roślin obowiązujących w czasie konkursu. Płyta zostanie rozesłana do szkół, które uczestniczyły w poprzednich edycjach Konkursu.

Na życzenie Organizatorzy wysyłają do zainteresowanych szkół w/w płytę. Zamówienia i zapytania należy kierować do Zbigniewa Gierszewskiego – tel. 692 240 171 lub e-mail:zbig.agnostos@wp.pl.

  1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Etap I polega na rozpoznaniu 50 gatunków roślin naczyniowych, na podstawie zdjęć prezentowanych w programie multimedialnym. Zdjęcie każdej rośliny zaopatrzone jest w cztery proponowane nazwy w języku polskim, z których należy wybrać jedną poprawną.

Do finału kwalifikuje się 15 osób, które uzyskały największą ilość punktów.

Etap II polega na samodzielnym rozpoznawaniu 30gatunków roślin naczyniowych na podstawie zdjęć prezentowanych w programie multimedialnym.

Zwycięzcami są osoby, które uzyskały największą ilość punktów w obu etapach.

KONKURS NA MISTRZA SYSTEMATYKI

Konkurencja dodatkowa (tylko dla osób chętnych, które przeszły do finału) polegająca na klasyfikowaniu gatunków roślin prezentowanych w finale do odpowiednich rodzin (wg proponowanej systematyki Szweykowska A., Szweykowski J. 2000).


Więcej infomacji na stronach: http://www.ztn.com.pl/files_wyd/57_X%20ZABORSKI%20KONKURS%20EKOLOGICZNY%202013.pdf oraz http://www.ztn.com.pl/files_wyd/56_REGULAMIN%20Z%C5%82ote%20Kocanki%202013.pdf


Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.