Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród w II edycji konkursu na pracę licencjacką, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami

Lokalny Program Ekologiczny

- 2013-09-30 12:05:30


Organizatorem II edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i podyplomową poświęconą Ziemi Zaborskiej było Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Gmina Brusy.

Celem Konkursu było zebranie i wyróżnienie prac związanych z tematyką Zaborów. Ponadto celem było zainteresowanie studentów i młodych naukowców tematyką Zaborów, ochrony przyrody i ekologii oraz podjęcie przez nich różnorodnych problemów badawczych, wzbogacenie literatury naukowej o wartościowe i aktualne opracowania monograficzne.

W Konkursie mogli uczestniczyć studenci, absolwenci, którzy złożyli i obronili prace w latach ubiegłych i w roku bieżącym do 31 sierpnia 2013r.

Tematyka prac konkursowych dotyczyła Zaborów w zakresie:

 • zrównoważonego rozwoju,

 • ekologii,

 • turystyki,

 • ochrony przyrody,

 • kultury i tradycji regionu,

 • innej tematyki związanej z Zaborami.

Na konkurs wpłynęło 13 prac zgłoszonych zgodnie z regulaminem Konkursu:

 1. Dagmara Barbarzak - „Gmina Brusy jako obiekt turystyczny”;

 2. Katarzyna Jakubowska - „Trwanie w kulturze kaszubskiej a tożsamość etniczna na przykładzie KLO w Brusach”;

 3. Bożena Kossak – Główczewska - „Miejsce i rola języka kaszubskiego w systemie nauczania (na przykładzie gminy Brusy)”;

 4. Elżbieta Lemańczyk - „Konflikty społeczne związane z procesem integracji Polski z Unią Europejską”;

 5. Justyna Marzyńska - „Nauka języka kaszubskiego w szkole podstawowej (na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach”;

 6. Monika Orlikowska - „Motywy folklorystyczne w sztuce serbskiej i kaszubskiej analiza kulturowo – językowa”;

 7. Marek Orlikowski - „Świadomość ekologiczna społeczności lokalnej miasta i gminy Brusy”;

 8. Justyna Piekarska - „Opowieści humorystyczne z południa Kaszub”;

 9. Monika Prądzinska - „Wpływ globalizacji i komercjalizacji na kulturę i folklor Kaszubów w dobie odrodzenia etnicznego – konteksty pedagogiczne”;

 10. Agata Rogala - „Potrzeby użytkowników na przykładzie bibliotek Gimnazjum oraz szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w latach 1999-2012”;

 11. Katarzyna Ryżek - „Rozwój otwartej opieki zdrowotnej na przykładzie gminy Brusy w XX wieku”;

 12. Marcelina Sikorska - „Konkurencyjność ośrodków wypoczynkowych w gminie Brusy w zakresie oferowanych usług żywieniowych”;

 13. Przemysław Szamocki - „Filia KL Stutthof „Sophienwalde” oraz obozy pracy w Dziemianach 1943 – 1945”.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w piątek 27 września 2013r. w Urzędzie Miejskim w Brusach z udziałem laureatów, jury, organizatorów konkursu.

Komisja konkursowa w składzie: dr Bartosz Słomiński, Dyrektor Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach Monika Kuchta, Iwona Wałdoch, Zbigniew Gierszewski, Krzysztof Zabrocki oceniła prace według następujących kryteriów:

 1. związek z Zaborami

 2. wartość poznawcza pracy

 3. wartość źródłowa i dokumentacyjna z uwzględnieniem badań własnych

 4. innowacyjnośc tematu

 5. przydatność i zastosowanie w praktyce

 6. subiektywna ocena autora

   

Po uzyskaniu punktacji od wszystkich jurorów Komisja stwierdziła, że:

- I miejsce w konkursie ex aeqou uzyskały prace: Opowieści humorystyczne z południa Kaszub - autorka Justyna Piekarska; Filia KL Stutthof „Sophienwalde” oraz obozy pracy w Dziemianach 1943 – 1945 – autor Przemysław Szamocki – po 750,00zł oraz nagrody rzeczowe;

- III miejsce praca: Miejsce i rola języka kaszubskiego w systemie nauczania (na przykładzie gminy Brusy) - autorka Bożena Kossak – Główczewska.

Wszystkie pozostałe prace zostały wyróżnione, a autorzy otrzymali nagrody rzeczowe.     W czasie spotkania uczestnicy omówili swoje pracy oraz odbyła się ciekawa dyskusja.

Przewidujemy kolejne edycje konkursu w latach następnych.


   Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Lokalny program ekologiczny Ziemia Zaborska słoneczna i czysta”

 
                                    Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.